ПОЖАРНА ТЕХНИКА ООД

ЗА ДРУЖЕСТВОТО

ПОЖАРНА ОХРАНА

ВАШИЯТ ЩИТ СРЕЩУ ПЛАМЪЦИТЕ

Фирма ПОЖАРНА ТЕХНИКА ООД е водеща компания на Българския пазар в областа на пожарната и аварийната безопасност. Дружеството ни разполага с високо квалифициран екип от професионалисти пожарникари за извършване на пожарогасителна дейност на територията на Република България и осигуряване на пожарна охрана на филмови продукции, концерти, футболни мачове, сериали, рекламни клипове, спортни мероприятия и др. Пожарогасителната дейност се осъществява със специализирани пожарни автомобили - DENNIS SABRE , оборудван с центробежна помпа GODIVA с дебит 5300 л/мин., притежава два броя шлангове високо налягане х 30м, с които се осъществява бърза атака за гасене на пожари и MERCEDES 510, оборудван с центробежна помпа ZIEGLER с дебит 3300 л./мин. Пожарните автомобили са оборудвани съгласно изискванията на Приложение № 2 към чл. 10, ал. 3, таблица за минималните количества на техниката и оборудването на автомобилите в зависимост от дейността за осъществяване на дейности по чл. 3, т. 1. 

Фирма ПОЖАРНА ТЕХНИКА ООД е лицензирана от ГД ПБЗН за извършване на пожарогасителна дейност на територията на Република България и притежава Разрешение №669 от 31.05.2017 г. 

Пожарна Техника ООД разполага със специализирана техника, която помага  за бързо реагиране при ситуации, когато секундите са от значение. Всеки член на екипа, които осигурява пожарна охрана носи тежестта и отговорността да се справи с кризисни ситуации. Пожарникарите са обучени да реагират на различни видове пожари, химически аварии и природни бедствия. Техният екипен дух и сплотеност са ключови фактори за успешно преодоляване на предизвикателствата, пред които са изправени.

Осигуряването на пожарна охрана не е само гасене на огън, а включва и превантивни действия за конкретното мероприятие. Професионалистите от ПОЖАРНА ТЕХНИКА ООД извършват анализ и противопожарно обследване на обекта преди осигуряването на пожарна охрана на мероприятието и извършват инструктажи и обучения с цел подпомагане знанията на хората, както и повишаване на пожарната безопасност в обекта чрез осигуряване на допълнителни средства за пожарогасене.

10

години опит
image
icon
icon
icon
icon

Услуги

ПОЖАРОГАСИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА ОХРАНА

Осигуряване на ПОЖАРНА ОХРАНА - 8, 12 и 24 часови дежурства с личен състав и пожарен автомобил

Създаване на обектова пожарна служба за пожарогасителна дейност на територията на обекти - 24 часови дежурства с личен състав и пожарни автомобили.

Дружеството ни притежава разрешително № 669/31.05.2017 г. за извършване на пожарогасителна дейност на територията на Република България.

Осигуряване на ПОЖАРНА ОХРАНА на мероприятия с масово пребиваване на хора - концерти, спектакли, шоупрограми, спортни и развлекателни мероприятия.

 

Осигуряване на ПОЖАРНА ОХРАНА на филмови продукции, телевизионни предавания, сериали, реклами.

 

Осигуряване на ПОЖАРНА ОХРАНА в обекти;

Осигуряване на ПОЖАРНА ОХРАНА на мероприятия при огневи и други дейности с повишен риск от възникване на пожар, обучение за работа с пожарогасители, пожарни шлангове и практическо пожарогасене, участие при провеждане на учебна евакуация в обекти.

 

Осигуряване на пожарна охрана на футболни мачове.

 

ПРЕПОРЪКИ ОТ КЛИЕНТИ

РЕФЕРЕНЦИИ

осигуряване на пожарна охрана
image
image
image
image
image
image